קישורים מפת האתרמוסדות העמותה

כעמותה הרשומה כחוק מתנהל גוף זה על פי מבנה ונהלים מתוקנים. הנהלת העמותה כוללת יו"ר ומנכ"ל וחבר מנהלים (הנהלת העמותה). לעמותה מועצה שרבים מחבריה מכהנים בוועדות השונות.

ועדות העמותה הן: ועדת הנצחה, ועדת תכנים, ועדת חינוך, ועדת בינוי, ועדת כספים, ועדת היגוי מרכז המידע, ועדת הביטאון "שריון", ועדת מלגות ע"ש יוני זילברברג, ועדת מלגות נוטנס, ועדת גיוס, ועדת פיתוח עסקי וועדת ביקורת.

לעמותת יד לשריון יועץ משפטי, גזבר ומבקר פנים.

על הגדרתו של כל מוסד תוכל לקרוא בתקנון העמותה.

 

הנהלת העמותה

יו"ר עמותת יד לשריון

מינוי נוכחי: אלוף (במיל') חיים ארז, החל משנת 2000

 

מינויים קודמים

אלוף (במיל') שלמה להט - בשנים 1978 - 1986

אלוף משה (מוסה) פלד ז"ל בשנים 1986 - 2000

 

מנכ"ל עמותת יד לשריון

מינוי נוכחי: תא"ל (במיל') מנשה ענבר, החל משנת 1997
סמנכ"ל העמותה סא"ל (במיל') שלומי דרור, החל מדצמבר 2014

 

מינויים קודמים

אל"ם (במיל') יעקב (ישקה) בר ז"ל: 1986 - 12/1989

תא"ל (במיל') אריה קרן: 1/1990 - 12/1996

תא"ל (במיל') ששון שילה: 1997

 

יועץ משפטי של עמותת יד לשריון

מינוי נוכחי: אל"ם (במיל') עו"ד חיים עדיני

 

גזבר עמותת יד לשריון

 

מבקר פנים

אל"ם (במיל') מרדכי (מקסי) אביגד - יו"ר ועדת הביקורת

משרד הביקורת: זיו הפט ו-BDO, רו"ח גוטסמן דנה


רואה חשבון וגזבר
זליכה קובי, רו"ח

 

חברי ההנהלה המצומצמת (לפי סדר א-ב)
אביגד מרדכי, אל"ם במיל',יו"ר ועדת הביקורת
ארז חיים, אלוף במיל', יו"ר העמותה
בר-און גדעון, אל"ם במיל', יו"ר ועדת הבינוי
בר-כוכבא (בריל) נחמה, יו"ר ועדת החינוך
גרוס אהוד, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה לפיתוח עסקי

יודוביץ יוסלה, אל"ם במיל', יו"ר ועדת הכספים
כץ עמוס, תא"ל במיל', אוצר פארק העוצבות
כשר אסא, פרופסור, רס"ן במיל', יו"ר ועדת ההגוי למרכז המידע
מס מיכאל, סא"ל במיל', אוצר מוזאון הטנקים
נגר שאול, אל"ם במיל', יו"ר יעדת הביטאון "שריון"
עדיני חיים, עו"ד, אל"ם במיל', היועץ המשפטי
ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה
קהלני אביגדור, תא"ל במיל', יו"ר ועדת ההנצחה
קן-תור צביקה, תא"ל במיל', מנכ"ל מוזאון הלוחם היהודי במלחמת העולם השנייה
רבין יצחק, תא"ל במיל', יו"ר ועדת הגיוס
תמיר יום-טוב, תא"ל במיל', יו"ר ועדת התכנים

 

חברי הנהלה מורחבת (לפי סדר א-ב)
אביגד מרדכי (מקסי), אל"ם במיל'
אבידור גדעון, תא"ל במיל'
אבן ג'קי, אלוף במיל'
אגמון אורי, תא"ל במיל'
אונגר עמוס, סא"ל במיל'
אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
ארבלי שלמה, אל"ם במיל'
ארז חיים, אלוף במיל', יו"ר העמותה

בורגר דבורי, גב'
בן-אורי אודי, אל"ם במיל'
בן-יואש דידי, אל"ם במיל'
בן-שהם אתי, גב'
בר-און גדעון, אל"ם במיל'
בר-כוכבא-בריל נחמה, גב'
ברעם אברהם, תא"ל במיל'
גונן יואל, תא"ל במיל'
גלבוע דב, עו"ד, סא"ל במיל'
גלעם דוד, סא"ל במיל'
גרוס אהוד, תא"ל במיל'
הראל ברוך, תא"ל במיל'
חפץ שמעון, תא"ל במיל'
כספי דוד, סא"ל במיל'
כץ עמוס, תא"ל במיל'
כשר אסא,פר', רס"ן במיל'
לוטנברג יוסקה, מר
לוי אשר, תא"ל במיל'
לוי משה, אל"ם במיל'
לשם יוסי, ד"ר,סא"ל במיל'
מס מיכאל, סא"ל במיל'
מרון מנדי, אלוף במיל'
נגר שאול, אל"ם במיל'
ניר נתקה, תא"ל במיל'
סלוביק יגאל, תא"ל
סקל עמנואל, ד"ר, אלוף במיל'
עדיני חיים, עו"ד ,אל"ם במיל , יועמ"ש  העמותה
עמיר נאור, אל"ם במיל'
ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה
פלד דינקה, גב'
פלנט אמי, תא"ל במיל'
ציפורי מוטקה, תא"ל במיל'
קהלני אביגדור, תא"ל במיל'

קליין אביגדור, תא"ל במיל'
קן-תור צביקה, תא"ל במיל'
רבין יצחק, תא"ל במיל'
תמיר יום-טוב, תא"ל במיל'

 

חברי המועצה (לפי סדר א-ב)
אביגד מרדכי (מקסי), אל"ם במיל'
אבידור גדעון תא"ל במיל'
אבן יעקב (ג'קי), אלוף במיל'
אבני נמרוד, סא"ל במיל'
אגבר שמואל, מר
אגמון אורי, תא"ל במיל'
אדם אודי, אלוף במיל'
אדן אברהם, אלוף במיל'
אולמרט ירמי, תא"ל במיל'
אונגר עמוס, סא"ל במיל'
אור אורי, אלוף במיל'
אורבך צבי (דב),תא"ל במיל'
איתמרי אהרון, רס"ן במיל'
אלדר יוסי, תא"ל - במיל'
אלמוג אברהם, תא"ל במיל'
אלשור חרות, גב' 
אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
ארבלי שלמה, אל"ם במיל'
ארגמן דוד, סא"ל במיל' 
ארז חיים, אלוף במיל'
ארזי עמי, אל"ם במיל'
אריאלי דוד, סא"ל במיל'
ארנרייך נחמן, סא"ל במיל'
ביק יהודה, רו"ח, רס"ר במיל'
בן-און אליהוא, תנ"צ בדימוס
בן-אורי אודי, אל"ם במיל'
בן-אריה דני רס"ב במיל'
בן-גל יאנוש, אלוף במיל'
בן-דב דב, רס"ן במיל'
בן-חנן יוסי, אלוף במיל' 
בן-יואש דידי, אל"ם במיל'
בן-צבי עוזי, רס"ר במיל'
בן-ראובן אייל, אלוף במיל'
בן-שהם אתי, גב' 
בר עמוס, נצ"מ בדימוס
בר-און, גדעון, אל"ם במיל'
בר-ניר אהרון, אל"ם במיל'
ברוידה אריה, מר
בר-כוכבא (בריל) נחמה
בריק יצחק, אלוף במיל'
ברנשטיין חנן, תא"ל במיל'
ברעם אברהם, תא"ל במיל'
ברעם זהר, מר
ברעם עופר, רס"ן במיל'
גונן יואל, תא"ל - במיל'
גחטן-מרום מאיר, תא"ל במיל'
גלבוע דב, עו"ד, סא"ל במיל'
גלעם דוד, סא"ל במיל'
גרוס אהוד, תא"ל במיל'
גרינגולד צבי, אל"ם במיל'
דותן רמי, תא"ל במיל'
דרורי יעקב, סא"ל במיל'
דרורי עפר, ד"ר, סא"ל במיל'
הדר יעקב, אל"ם במיל'
היימן אריאל, ד"ר, תא"ל במיל'
היכל יעקב, אל"ם במיל'
הראל אבי, ד"ר
הראל ברוך, תא"ל במיל'
הראל יצחק, אלוף במיל'
ול יעקב, סא"ל במיל'
ורד נחמן, אל"ם במיל'
זהר בנימין, מר
זינגרביץ ישראל, רב, אל"ם במיל'
זלוטניק מוטי, סא"ל במיל'
זרחי נחום, סא"ל במיל' 
חן אמציה, תא"ל במיל'
חפץ שמעון, תא"ל
טל דוביק, תא"ל במיל'
טרן בני, תא"ל במיל'
יהב יהודה, רס"ן במיל'
יחזקאל אגאי, תא"ל
ינאי שלמה, אלוף במיל'
כהן יורם, תא"ל במיל'
כספי דוד, סא"ל במיל'
כץ עמוס, תא"ל במיל'
כשר אסא, פרופסור, רס"ן במיל'
לב אמנון, רס"ן במיל'
לוטנברג יוסף, מר
לוי אשר, תא"ל במיל'
לוי משה, אל"ם במיל'
לונדון יורם, אל"ם במיל'
לוריא אהוד, רס"ן במיל'
ליבנה זאב, אלוף במיל'
ליטביץ יאיר, רס"ן במיל'
לשם יוסי, ד"ר, סא"ל במיל'
מאושר אבשלום, עו"ד,סא"ל במיל'
מגידו עודד, סא"ל במיל'
מדליה אברהם, אל"ם במיל'
מורג עמי, תא"ל במיל'
מיכלסון בני, אל"ם במיל'
מילוא חנוך, תא"ל במיל'
מימון-מרום יוסף, רס"ן במיל'
מלכא עמוס, אלוף במיל'
מנדלר שולה גב'
מס מיכאל, סא"ל במיל' 
מסורי ציון, תא"ל במיל'
מצנע עמרם, אלוף במיל'
מרון מנדי, אלוף במיל'
מרמור יצחק (אקי), אל"ם במיל'
מתן רמי, אל"ם במיל'
נבון יוני, אל"ם במיל'
נגר שאול, אל"ם במיל'
ניר  נתקה, תא"ל במיל'
סלוביק יגאל, תא"ל'
סקל עמנואל, ד"ר, אלוף במיל'
עבודי יוסף, סא"ל במיל'
עברי-סוקניק משה, אלוף במיל'
עדיני חיים, עו"ד, אל"ם במיל' , היועץ המשפטי
עופרי-הירש אשר, סא"ל במיל'
עזר אברהם, מר
עזריאל שרון, רס"ן במיל'
עמיר בועז, עו"ד, אל"ם במיל'
עמיר מירי, גב'
עמיר נאור, אל"ם במיל'
ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה
פורת חיים, סא"ל במיל'
פז שמואל, עו"ד, אל"ם במיל'
פיליפסון רפי, סא"ל במיל'
פלד דינקה, גב'
פלנט אמי, תא"ל במיל'
צדוק סעדיה, מר
צולעי יהודה, סא"ל במיל'
ציפורי מוטקה, תא"ל במיל'
צפניה אברהם, רס"ב במיל'
קהלני אביגדור, תא"ל במיל'
קונפרטי מוני, סא"ל במיל'
קורן זאב, תא"ל במיל'
קינן-קאולי איתן, תא"ל במיל'
קלי דב, אל"ם במיל'
קליין אביגדור, תא"ל במיל'
קן- תור צביקה, תא"ל במיל'
קריאף דני, סא"ל במיל'
קרמר מרדכי, אל"ם במיל'
קרן אריה, תא"ל במיל'
רבין יצחק, תא"ל במיל'
רודוי חלוצי, תא"ל במיל'
רוזן יהושוע, אל"ם במיל'
רוח משה, פר' , תא"ל במיל'
רון-טל יפתח, אלוף במיל'
רשף אמנון, אלוף במיל'
שגיא-פרסול מרדכי, מר 
שגיב רווה, סא"ל במיל'
שדמי יששכר, תא"ל במיל'
שובל דוד, תא"ל במיל'
שורץ עמרם, רס"ן במיל'
שילה ששון, תא"ל במיל'
שימשי אלישיב, תא"ל במיל'
שני אודי, אלוף במיל'
שפיר הרצל, אלוף במיל'
שץ דליה, גב'
שר גלעד, עו"ד, אל"ם במיל'
תירוש משה, ד"ר, עו"ד,אל"ם במיל'
תמיר יום-טוב, תא"ל במיל'

 

ועדת מלגות ע"ש יוני  זילברברג ז"ל (לפי סדר א-ב)
ענבר מנשה, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה
קוגלר משה, מר, נציג המשפחה
שגיא אריה, נציג המשפחה
שני דוד, סא"ל, רע"נ סגל מקשנ"ר

 

ועדת קרן המילגות עמותת השריון (לפי סדר א-ב) 
ענבר מנשה, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה

בן- אורי אודי, אל"ם במיל' נציג התורמים
עדיני חיים, עו"ד,אל"ם במיל'
שני דוד, סא"ל, רע"נ סגל מקשנ"ר

 

חברי מערכת הביטאון שריון (לפי סדר א-ב)
נגר שאול, אל"ם במיל' יו"ר הוועדה
ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

בורגר דבורי, גב'
בר-כוכבא-בריל נחמה, גב'
גולדבלט מנשה, תא"ל'
כספי דוד, סא"ל במיל'
לב- רן ארז, אל"ם

לוי מאור
מיכלסון בני, אל"ם במיל'
מס מיכאל, סא"ל במיל'
פרנקל יוסף, מר
קינן-קאולי איתן, תא"ל במיל'
רבין יצחק, תא"ל במיל'

 

חברי ועדת הגיוס (לפי סדר א-ב)
רבין יצחק,תא"ל במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

אגמון אורי, תא"ל במיל'
אדר גדי, רס"ן במיל'
כספי דוד, סא"ל במיל'
לב-רן ארז, אל"ם
מזורסקי עדו, אל"ם במיל'

חברי ועדת הביקורת (לפי סדר א-ב)
אביגד מרדכי (מקסי), אל"ם במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה
אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
בן-שֹהם אתי, גב'

 

חברי ועדת הבינוי (לפי סדר א-ב)
בר-און גדעון, אל"ם במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה,תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

אונגר עמוס, סא"ל במיל'
אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
בן-אורי אודי, אל"ם במיל'
ברנשטיין חנן, תא"ל במיל'
ברעם אברהם, תא"ל במיל'
עמיר בועז, עו"ד,אל"ם במיל'

ועדת היגוי למרכז המידע (לפי סדר א-ב)
כשר אסא, פר' רס"ן במיל',  יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

בורגר דבורי, גב'
היכל יעקב, אל"ם במיל'
טל דוביק, תא"ל במיל'
מיכלסון בני, אל"ם במיל'
מס מיכאל, סא"ל במיל'

חברי ועדת החינוך (לפי סדר א-ב)
בר-כוכבא-בריל נחמה, גב', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

אבן ג'קי, אלוף במיל'
ארבלי שלמה, אל"ם במיל'
בורגר דבורי, גב'
גלעם דוד, סא"ל במיל'
גרוס אהוד, תא"ל במיל'
ידיד גלעד, אל"ם במיל'
כספי דוד, סא"ל במיל'

לוי מאור

מס מיכאל, סא"ל במיל'
עמיר מירי, גב'

חברי ועדת התכנים (לפי סדר א-ב)
תמיר יום-טוב, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
ארבלי שלמה, אל"ם במיל'
ארד יצחק,ד"ר, תא"ל במיל'
בן-חנן יוסי,אלוף במיל'
בר-כוכבא-בריל  נחמה, גב'
ברנשטיין חנן, תא"ל במיל'
ברעם אברהם, תא"ל במיל'
ברעם זוהר, מר
גרוס אהוד, תא"ל במיל'
טרן גדעון, אל"ם במיל'
כספי דוד, סא"ל במיל'
כשר אסא, פר', רס"ן במיל'

לוי מאור
מגידו עודד, סא"ל במיל'
מיכלסון בני, אל"ם במיל'

מס מיכאל, סא"ל במיל'
נגר שאול, אל"ם במיל'
רבין יצחק, תא"ל במיל'

חברי ועדת הכספים (לפי סדר א-ב)
יודוביץ יוסלה אל"ם במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל, מנכ"ל העמותה

אביגד מרדכי (מקסי), אל"ם במיל'
ביק יהודה, רס"ר במיל'

מרון מנדי, אלוף במיל'
מרמור יצחק (אקי),אל"ם במיל
ניר נתקה, תא"ל במיל'
עדיני חיים, עו"ד, אל"ם במיל'

 

חברי ועדת ההנצחה (לפי סדר א-ב)
קהלני אביגדור, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה

אפשטיין ישראל, אל"ם במיל'
בן-שֹהם אתי, גב'
גלבוע דב, עו"ד, סא"ל במיל'
גלעם דוד, סא"ל במיל'
כשר אסא, פרופ', רס"ן במיל'
לוטנברג יוסקה, מר

מס מיכאל, סא"ל במיל'

ספורטה צמרת, סא"ל, ראש ענף נפגעים

חברי ועדת פיתוח עסקי (לפי סדר א-ב)
גרוס אהוד, תא"ל במיל', יו"ר הוועדה

ענבר מנשה, תא"ל במיל', מנכ"ל העמותה
עמיר מירי, גב'

מנהל אתר יד לשריון בלטרון
גלעם דוד, סא"ל במיל', בשנים 2011-1993

חזרהשלחו לחברהדפיסו


:שם
:דוא"ל